Navigatie: Heemkunde Maasbracht - Over Maasbracht - Geschiedenis - Een landmeter uit 1860
Ga terug: Geschiedenis

Een landmeter uit 1860

In 1680 is een landmeter actief in Maasbracht, waarschijnlijk om voor de belastinginning de akkers en velden in kaart te brengen. Schrevenhof (=hof van de graaf), dat tot het domein Montfort behoort en de gronden van de kerk, de pastoor en koster worden niet in kaart gebracht.
De landmeter noteert zijn metingen in een boekje dat bewaard is gebleven. De tekeningen die hij maakt zijn niet altijd in de correcte verhoudingen, de afmetingen zijn dat wel.
Deze tekeningen worden in 1702 bewerkt met pen door landmeter Joannes Wackers, belastinginner van de gemeente.
Jan Ruiten, auteur van de website Tussen Roer en Vloot heeft deze tekeningen overgezet op kadasterkaarten uit het begin van de 19e eeuw waardoor een goed beeld ontstaat van het dorp zoals dat einde 17e eeuw eruit zag.
Het grootste probleem hierbij was echter niet het gegeven dat de verhoudingen op de tekeningen niet altijd correct waren, dat was de loop van de Maas. In de 17e eeuw heeft de Maas haar bedding zodanig verlegd dat een ham, een stuk grond , dat tot het gebied van Wessem behoorde daarna op de Maasbrachter oever van de maas kwam te liggen. Om te voorkomen dat de Maas de oevers zou wegspoelen werden dan ook al in die tijd de oevers met batten versterkt.


Bronnen:
- http://www.janruiten.nl/klockenslagh/varia/Maasbracht.htm