Navigatie: Heemkunde Maasbracht - Publicaties - Lezing Begraafcultuur in Limburg
Ga terug: Publicaties

Lezing Begraafcultuur in Limburg

MAURICE HEEMELS GAF OVERTUIGENDE LEZING OVER BEGRAAFCULTUUR IN LIMBURG EN MAASBRACHT.

Op  woensdag 10 januari  jl. gaf de voorzitter van de Stichting Funerair Limburg, dr. Maurice Heemels, een lezing over begraafcultuur in Limburg en Maasbracht in het bijzonder. De voordracht werd gehouden in het Maas Binnenvaartmuseum aan de Havenstraat. Tijdens het eerste deel van zijn lezing ging Heemels nader in op de betekenis van funerair erfgoed in het algemeen en het streven van de L:imburgse stichting om deze grafcultuur te beschermen en te behouden. Ook in Limburg, zo betoogde hij, tonen de begraafplaatsen de geschiedenis van onze dodencultuur aan  in monumenten van steen en ijzer.  In cultuur-historische zin laten zij door middel van tekst, symboliek en stijl zien hoe mensen in een bepaalde periode van onze historie  met de dood omgingen. Veel hiervan moet beschermd en behouden blijven. Helemaal omdat  met name graftekens vaak een onderdeel zijn van een groter monumentaal geheel, bijvoorbeeld een historisch kerkhof. De inleider liet vele voorbeelden zien van zo’n kerkhof, ‘de aje kirkhof’ in Roermond. 

Na de pauze zoomde  Maurice Heemels uitgebreid in op de begraafcultuur, die nog rest op het oude kerkhof  rond de H. Gertrudiskerk in Maasbracht. Door middel van een aantal concrete voorbeelden liet Heemels zien, dat de overgebleven graven ,  met name de familie- en kindergraven, op het oude gedeelte van de begraafplaats de moeite waard zijn om ze te  beschermen en te behouden voor volgende generaties. Hij overtuigde  de 24 aanwezigen, dat ze daarvoor in actie dienden te komen. Hij gaf ook enkele tips aan de Heemkundevereniging Maasbracht in Beelden,  organisator van deze avond. Hij wilde ook het project “oude kerkhof” vanuit de Stichting Funerair Erfgoed Limburg ten volle ondersteunen.  De heemkundevereniging heeft een werkgroep “ Funeraire Zaken Maasbracht” een poos geleden opgericht om met het gemeentebestuur van Maasgouw in gesprek te gaan hoe e.e.a. op de oude kerkhof ingericht kan worden opdat de 37 waardevolle graven, die nog resten, behouden kunnen blijven.