Navigatie: Heemkunde Maasbracht - Over ons
Ga terug: Welkom

Over ons

Ontstaan

Wanneer: Allerheiligen 2006
Locatie: kerkhof Maasbracht
Zij waren een van de laatsten die nog op de kerkhof aanwezig waren. Je hebt je al een poos niet gezien en vervolgens raak je in gesprek. En in dat gesprek vroeg Tjeu Driessen aan Frans Caris of deze de klassenfoto die op de Lagere School gemaakt was nog in zijn bezit had. 
Die foto was er. En bleek in 1958 gemaakt te zijn. Dat zou in 2008 vijftig jaar geleden zijn. Iets voor een reünie? Beiden vonden dat een goed idee. Er kwam een werkgroep en die ging voortvarend aan de slag. De reünie in september 2008 was een geweldig gezellige bijeenkomst. Oud-leerlingen van alle klassen van de Jozefschool ontmoetten elkaar. Velen hadden zich al jaren niet gezien. 
En na de reünie? De werkgroep bleef bestaan en begon met het verzamelen van foto's, films, artikelen en alles wat zoal over Maasbracht te vinden was. In 2018 werd ‘op verzoek’ de tweede reünie georganiseerd. En daarna kreeg de werkgroep een probleempje. Want mogelijke schenkers en donateurs wilden wel afstaan, maar aan wie gebeurde dat? Dat heeft de doorslag gegeven om een officiële vereniging te maken. Dat gebeurde per notariële statuten in september 2018.
De naam Maasbracht in Beelden, zoals ook de werkgroep heette, werd overgenomen en de werkgroep werd het bestuur. Inmiddels is er een verenigingslokaal, het Baekerhoes, is er al een behoorlijk archief opgebouwd en wordt twee keer per jaar een Nieuwsbrief uitgegeven en in februari/maart de Kroniek van het afgelopen jaar. Ook organiseert de HKV lezingen, wandelingen en excursies. Voor het jaarprogramma en de samenstelling van het bestuur zie daarvoor het betreffende venster

Bestuur

Frans Caris - voorzitter
Noud van der Zee - secretaris
Paul op het Veld - penningmeester
Daan Driessen - bestuurslid, bijzondere projecten
Louis Maessen - bestuurslid, bidprentjes
Johan Schulpen - bestuurslid, bijzondere projecten 
Wim Vossen - bestuurslid, Brachterbaek

Lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 20,- voor een individueel lidmaatschap, voor een gezinslidmaatschap (dat zijn twee personen uit hetzelfde huishouden) is het bedrag € 25.
De leden ontvangen hiervoor de nieuwsbrieven en de jaarlijkse kroniek. Voorts hebben zij gratis toegang tot de lezingen die de verenging organiseert. 

Werkgroepen

De vereniging heeft een aantal werkgroepen
- Bidprentjes, contactpersoon Louis Maessen
- Funerair erfgoed, contactpersoon Noud van der Zee
- Geschiedenis, contactpersoon Paul op het Veld