Navigatie: Heemkunde Maasbracht - Over Maasbracht - Geschiedenis - Romeinse tijd
Ga terug: Geschiedenis

Romeinse tijd

De eerste bewoners waarvan de restanten van gebouwen zijn gevonden waren de Romeinen. Zoals op meerdere plaatsen langs de Maas heeft een Romeinse villa hier gelegen op een oude oeverwal vlakbij bij de huidige Steenakkerstraat. Door het ploegen kwamen hier regelmatig stenen naar boven. In 1982 hebben hier opgravingen plaatsgevonden waarbij alleen het hoofdgebouw onderzocht is. Bij deze opgravingen is ook gebleken dat al in de IJzertijd (tijd voorafgaande aan de komst van de Romeinen) hier bewoning is geweest. 

De bouw van deze villa heeft in twee fases plaatsgevonden. Het eerste gebouw wordt gedateerd tegen het einde van de 1e eeuw na Christus. De afmetingen ervan waren 36 bij 17 meter waarbij de lange zijde op het zuiden was gericht, In de 2e eeuw vond een uitbreiding plaats aan de oostzijde, tevens werd de houten kelder vervangen door een stenen bouwwerk. Op de hoeken aan de voorzijde is een zwaardere fundering aangetroffen, vermoedelijk hebben hier hoektorens gestaan. Vanuit de oostelijke toren liep een gang naar een gebouw, waar van vermoed wordt dat dit een badgebouw is geweest. In het hoofdgebouw zelf is zo’n ruimte niet aangetroffen. Rond 270 werd de villa verlaten.

Het is niet duidelijk of er doorlopend mensen op deze plek gewoond hebben. Wel zijn sporen gevonden van bewoning die uit de 4e eeuw stammen, waarschijnlijk stonden de muren van het gebouw toen nog (deels) overeind. Uit de vondsten is gebleken dat de muren pas vanaf de 7e eeuw afgebroken zijn. De stenen zijn opnieuw gebruikt bij de huizen in de onmiddellijke omgeving, Maasbracht-Beek.

Bij de Romeinse voorwerpen nemen de delen van fresco’s die gevonden zijn een bijzondere plaats in. Op deze fresco’s zijn namelijk mensen afgebeeld, wat uniek is in Nederland.

Onderstaande foto’s zijn afkomstig van het Limburgs Museum in Venlo. Links de afbeelding met mensen, rechts ervan materiaal voor spellen en een kruikje, ook gevonden bij de opgraving

Tevens is onderzoek gedaan naar het voedsel dat in die tijd gebruikt werd. Hieruit bleek dat al in de IJzertijd linzen gebruikt werden. De bewoners van de villa hadden een gevarieerd menu, er werden sporen gevonden van dieren zoals varkens maar ook gevogelte en klein wild. Bijzonder is dat bij het visafval een makreel werd gevonden, deze moest immers worden ingevoerd.

Ongetwijfeld heeft de villa gelegen in de nabijheid van een Romeinse weg, dit zal de weg zijn geweest die liep vanaf Tüddern via Echt en Kruchten naar Heel ( in de Romeinse tijd Catualium genoemd).

In de nabijheid van de villa, ca 750 m. noordoostelijk is een Romeins grafveld gevonden. Ook in Linne zijn sporen van Romeinse bewoning gevonden.Bronnen:
- Gerard Tichelman, Romeinse tijd in Limburg
- Limburg's Verleden (1976), deel 1, hoofdstuk De Romeinse tijd
- Reiche Gutsherren in Maasbracht R. M. van Dierendonck, L. J. F. Swinkels, W. J. H. Willems
- Ton Valkenburg, Geschiedenis van Brachterbeek